Samtliga estetiska injektioner utför av legitimerad sjuksköterska Linda Fredriksson. Linda är certifierad av estetiska injektionsrådet och har flerårig erfarenhet av injektionsbehandlingar. Enligt ny lagstiftning, som trädde i kraft den 1/7 2021, får endast legitimerad personal utföra injektionsbehandlingar och kunder måste ges rådgivning och betänketid (minst 48h) före en behandling. Därför måste alla nya kunder boka in en konsultation före injektionsbehandlingar. Konsultationen, som kan ske fysiskt eller via face-time, tar 30 minuter och är kostnadsfri.

Fillers

Vi använder endast högkvalitativa fillers så som Juvederm, Restylane, Belotero, Aliaxin. Vi väljer den filler som passar bäst för just dina förutsättningar, och anpassar mängd fillers därefter. Stark bedövningssalva ingår alltid i behandlingen.